anna.bec@centrum.cz
777 593 747

Obchodní podmínky

Obchodní a dodací podmínky

1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

Já Anna Schejbalová prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem. Pro potvrzení u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) Vás zkontaktujeme telefonicky.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 2 hodin od objednání zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu anna.bec@centrum.cz.

4. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. Platba je možná předem na účet u Komerční banky, a.s. č. účtu:115-2954740287/0100, nebo na dobírku.

Objednané zboží Vám zašleme Českou poštou.

Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Doporučujeme si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepište protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

Při změně cen je objednávka vyřízena za ceny, které jsou v den objednání aktuální a jsou v objednávce uvedeny.

5. DODACÍ LHŮTA

Objednávky vyřizujeme průběžně, odesíláme nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

6. DODÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (par.53, odst.7 obch.zák.). Rozhodující je datum odeslání zpět dodavateli. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

– zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené
– musí být odesláno s kopií dokladu o koupi
– Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Pokud spotřebitel u dodaného výrobku poruší originální obal, nebo výrobek použije, není možné takové zboží dodavateli vrátit – dodavatel z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.

Poštovné a balné, které bylo s objednávkou účtováno se však nevrací. Vrácení zboží není možné zasílat na dobírku.

Dodavatel je zároveň povinen (par.53 odst.10 obch.zák.) vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku spotřebního zboží, u kterého spotřebitel porušil originální obal nebo které je už nějakým způsobem použito.

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční lhůta (doba spotřeby) je vyznačena na každém výrobku. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným skladováním.

8.1. Postup při reklamaci:

1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem na anna.bec@centrum.cz, či písemně na adresu: Anna Schejbalová, Brtnice 93,
251 69 Velké Popovice

2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.

3. zákazník se může o průběhu reklamce informovat emailem anna.bec@centrum.cz

4. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem.od objednání